logotyp

Setkání s muzikoterapií

Setkání s muzikoterapií

 Již nějaký čas se naše škola při práci s žáky mj. také cíleně zabývá muzikoterapií, a tak  jsme se rozhodli podělit o naše zkušenosti. Stalo se tak poslední květnový den tohoto roku, a to formou semináře s názvem „Setkání s muzikoterapií“, kdy jsme u nás uvítali pracovníky v pomáhajících profesích, školských zařízeních a speciální pedagogy.

            Program byl pestře rozdělen do několika částí, tak aby zahrnoval důležité oblasti, které provází práci a dovednosti muzikoterapeuta. 
            Teoretické části se ujal zakladatel holistického přístupu a supervizor muzikoterapeutického týmu naší školy Mgr. Tomáš Procházka. Seznámil účastníky s kontextem celostního přístupu k člověku a jeho filosofií, hovořil o vlivu zvuku a hudby na lidský organismus a věnoval se praktickému využití hudby v muzikoterapeutickém procesu.
            Praktická část se nesla v duchu kolektivní supervize. Byla prezentována videoukázka z muzikoterapeutické práce Mgr. Marie Širůčkové, po níž následovala diskuze vedená Mgr. Tomášem Procházkou. Účastníci se tak mohli seznámit nejen s tím, jak takový muzikoterapeutický proces a práce s klientem v ZŠ Zahrádka probíhá, ale také s „ochutnávkou“ supervizního sezení, do kterého se aktivně a mnohdy velice přínosně zapojovali.
            Na prožitkovou část stávající ze tří tvořivých dílen se účastnící rozdělili a postupně dílny navštěvovali.
            Mgr. Radek Řehák vedl dílnu „výuky“ hry na brumli (tradiční starobylý hudební pružinový nástroj), kterou si poté každý odnesl jako dárek s sebou domů.
            Možnost seznámit se s různými etnickými a tradičními nástroji, a také skupinovými technikami v muzikoterapii nabídla Mgr. Barbora Slabyhoudová.
            Prožitek jednotlivých fází muzikoterapeutického procesu včetně účinků vibračního pódia si účastníci sami na sobě vyzkoušeli pod vedením Mgr. Marie Širůčkové v muzikoterapeutickém ateliéru.

            Celým dnem nás vesele provázel Mgr. Radek Řehák, jehož zásluhou bylo vše skvěle zorganizováno a my jsme tak společně mohli strávit přínosný, užitečný a radostný den. Svůj podíl na této atmosféře měli také bezpochyby sami účastníci, kteří projevovali skutečný zájem o dané téma a svými reakcemi nám dávali zpětnou vazbu o smysluplnosti semináře a vzájemného sdílení.

Marjánka

FOTO ZDE

30.05.2009

Zpět na hlavní výpis


english
Základní škola Zahrádka

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy